Home / De ziekte van Alzheimer

media_xl_973173

De ziekte van alzheimer is in Nederland de meest voorkomende vorm van dementie. Zeven op de tien patiënten die in Nederland aan dementie lijden heeft de ziekte van Alzheimer. Alzheimer begint in de meeste gevallen op latere leeftijd en de snelheid waarmee de ziekte zich ontwikkeld is variabel en afhankelijk van de patiënt.

De oorzaken van Alzheimer

Hoewel de wetenschap tegenwoordig grote stappen voorwaarts maakt, zijn de exacte oorzaken van Alzheimer nog altijd niet bekend. Wetenschappers hebben sterke vermoedens dat de ziekte het gevolg is van de ophoping van het eiwit beta-amyloïd in de hersencellen, maar doordat niet duidelijk is wanneer de ziekte ontstaat is hier geen zekerheid over. Wat wel duidelijk is, is dat het eiwit bij Alzheimerpatiënten niet goed wordt afgebroken, waardoor de hersencellen en verbindingen tussen hersencellen worden geblokkeerd en uiteindelijk afsterven.

De symptomen van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer tast de hersenen aan en daardoor worden zaken waarbij moet worden nagedacht moeilijker voor patiënten die aan de ziekte lijden. Dingen die heel normaal lijken, zoals een gesprek volgen, een boodschappenlijstje maken of problemen oplossen en beslissingen maken zijn voor patiënten die aan Alzheimer lijden vaak erg moeilijk.

Daarnaast is voor mensen met Alzheimer in eerste instantie vaak moeilijk om nieuwe informatie te onthouden, zelfs als deze pas net is verkregen. Ze hebben meer moeite met het onthouden van de datum en de plaats waar ze zich bevinden en het vermogen tot het gebruik van taal, het herkennen van voorwerpen en geluiden en het uitvoeren van handelingen neemt af.

Tot slot is ook mogelijk dat het karakter van een Alzheimerpatiënt verandert door de ziekte. De stemming kan snel veranderen en sommige patiënten kunnen agressief, achterdochtig of rusteloos worden, terwijl anderen juist onverschillig en lusteloos worden.

De gevolgen van Alzheimer

De symptomen geven een goed beeld van de gevolgen van Alzheimer. Mensen krijgen moeite met het onthouden van vrijwel alle zaken en daardoor wordt het uitvoeren van alledaagse taken erg moeilijk. Wanneer de ziekte langzaam verloopt, dan kan het jaren duren voordat de problemen echt ernstig worden. Uiteindelijk zal er echter altijd hulp van anderen nodig zijn om de patiënt te helpen. Alzheimer is op de lange termijn een dodelijke ziekte zonder kans op genezing. Alzheimerpatiënten zullen uiteindelijk overlijden aan verzwakking van het lichaam, slikproblemen of evenwichtsproblemen.

cef2331d2de874c624d35447b341cfee